DEQUM
 
Avís legal
 
  Condicions d'ús:
ITECNIC REPRESENTACIONS D´HOSTELERIA S.L. propietària del domini www.itecnic.com li informa que l'accés i ús de lloc web està subjecte a les presents condicions d'ús, recomanant-li que les llegeixi atentament per cuan que el fet d'accedir i usar aquestes pàgines implica la seva acceptació. L´usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, el present avís legal, reglaments i instruccions posats en el seu coneixement.

Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació (d'ara endavant *LSSICE)
ITECNIC REPRESENTACIONS D' HOSTELERIA S.L. en compliment del que es disposa en l'article 10 de la LSSICE li informa que és una societat limitada constituïda a Alacant. L'empresa és propietària del nom de domini itecnic.com i de les pàgines en Internet a les quals s'accedeix a través d'aquest domini. ITECNIC REPRESENTACIONS D' HOSTELERIA S.L. és una companyia que té per objecte la distribució i venda de maquinària per hosteleria. Posem en el seu coneixement, de conformitat amb l'establert en els articles 20 i 21 de la Llei 34/2002 sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que les dades que vostè ens faciliti els utilitzarem per efectuar aquestes comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis que puguin resultar del seu interès, per a això entenem que presta el seu consentiment, comunicacions que realitzarà ITECNIC REPRESENTACIONS D' HOSTELERIA S.L. directament sense perjudici del dret que vostè té de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, dirigint-se per escrit a l'adreça a dalt referida.

Política de privadesa

Conforme a la Llei de Serveis de la Societat de les Informació i del Comerç Electrònic, i a la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades espanyola, ITECNIC REPRESENTACIONS D' HOSTELERIA S.L. informa als usuaris del seu lloc web www.itecnic.com de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats existents en la citada entitat, realitzant-se, per part de ITECNIC REPRESENTACIONS D' HOSTELERIA S.l.el tractament de les seves dades de caràcter personal que s'expressen en les presents condicions o es derivin de les mateixes, amb la finalitat de facilitar-li un millor servei, contactar-li i informar-li en el marc de les seves activitats. Si no ens manifesta el contrari entenem que Vostè consenteix el tractament indicat. Pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant escrit dirigit a ITECNIC REPRESENTACIONS D'HOSTELERIA S.L. - Parets del Vallès Polg. Ind. Sector Autopista C/Dièsel nº1 - Nau 3 i juntament amb una fotocòpia del DNI. L'usuari accepta que les seves dades puguin ser cedits a altres entitats amb les quals ITECNIC REPRESENTACIONS D'HOSTELERIA S.L.subscrigui acords de col·laboració amb finalitats comercials. Aquest consentiment a la cessió de dades té caràcter revocable de conformitat amb la legislació vigent.
Les Dades Personals que es recullen en els formularis del lloc www.itecnic.com seran objecte de tractament automatitzat i s'incorporessin als corresponents fitxers la titularitat dels quals correspon a ITECNIC REPRESENTACIONS D'HOSTELERIA S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte de la informació facilitada a través de les seves pàgines d'internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d'exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web dels quals és titular.
Identificació legal.
El responsable del tractament de les dades d'identificació personal recollits a través de la web www.itecnic.com és ITECNIC REPRESENTACIONS D'HOSTELERIA S.L. amb domicili a Parets del Vallès Polg. Ind. Sector Autopista C/Dièsel nº1 - Nau 3.
 
© ITECNIC Representacions d'Hosteleria - Copyright '2024  |  Avís legal  |  Contacte  |  Powered by AC